הסטטוס הנוכחי
לא רשום
מחיר
סגור
התחל
הקורס הזה כרגע סגור

איך להוציא את מירב הנקודות בפרק הכמותי באמצעות אסטרטגיה לניהול זמן שנכונה לכם + חשיבות החשיבה הפסיכומטרית ואיך אפשר לתרגל את זה.

בשיעור נעבור על:

  • הצגת שיטות לניהול הזמן בפרק הכמותי – למי כדאי להשתמש באיזו שיטה, וניואנסים חשובים לגביהן.
  • מתן דגשים לשימוש נכון בחשיבה פסיכומטרית – הצבת מספרים, ועבודה עם התשובות.
  • גישות שונות לעבודה עם התרשים.
  • טיפים נוספים לקיצור הזמן.

פרק לתרגול לקראת השיעור : פרק תרגול